01 اسفند، 1398

امروز

ساعات کار بیمارستان

هفت روز هفته / شبانه روزی

نتایج تست های تشخیصی

ارسال شده در 1397-05-30 09:12:53

به زودی نتایج تست های تشخیصی دراین قسمت درج خواهد شد.


جواب آزمایش


جواب رادیولوژی


رویدادها

روز جهانی بهداشت دست در بیمارستان ولیعصر

1398-02-15 15:16:58

کارمند حراست بیمارستان و 7000 دلار پول نقد در یک کیف گمشده

1398-02-15 15:16:58

حضور پارسا خائف، فینالیست مسابقه تلوزیونی عصر جدید در بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز

1398-02-15 15:16:58

آزمون اعتبار بخشی - سرپرستاران و سوپروایزرین

1398-02-15 15:16:58

برگزاری آزمون های توانمندسازی اعتبار بخشی

1398-02-15 15:16:58

روز جهانی بهداشت دست در بیمارستان ولیعصر

1398-02-15 15:16:58

بالا