22 مهر، 1398

امروز

ساعات کار بیمارستان

هفت روز هفته / شبانه روزی

دپارتمان گوارش

...

رئیس دپارتمان

دکتر منوچهر خوشباطن

فوق تخصص گوارش و کبد


اعضای دپارتمان:


بالا