02 اسفند، 1398

امروز

ساعات کار بیمارستان

هفت روز هفته / شبانه روزی

دپارتمان زنان و مامائی

...

رئیس دپارتمان

دکتر شهلا دانایی

جراح و متخصص زنان و زایمان

رئیس دپارتمان زنان و زایمان بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز

رویدادها

روز جهانی بهداشت دست در بیمارستان ولیعصر

1398-02-15 15:16:58

کارمند حراست بیمارستان و 7000 دلار پول نقد در یک کیف گمشده

1398-02-15 15:16:58

حضور پارسا خائف، فینالیست مسابقه تلوزیونی عصر جدید در بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز

1398-02-15 15:16:58

آزمون اعتبار بخشی - سرپرستاران و سوپروایزرین

1398-02-15 15:16:58

برگزاری آزمون های توانمندسازی اعتبار بخشی

1398-02-15 15:16:58

روز جهانی بهداشت دست در بیمارستان ولیعصر

1398-02-15 15:16:58

بالا