22 مهر، 1398

امروز

ساعات کار بیمارستان

هفت روز هفته / شبانه روزی

دپارتمان نورولوژی

...

رئیس دپارتمان

دکتر ارسطو پزشکی

متخصص جراحی مغز و اعصاب

داراری بورد تخصصی - دیسک و ستون فقرات


اعضای دپارتمان:


بالا